Możliwość zmiany wybranej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej

1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja Polskiego Ładu. Wprowadza ona m.in. możliwość zmiany formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, ale tylko: z podatku liniowego na podatek według skali, z ryczałtu na podatek według skali. Na wstępie należy wyraźnie podkreślić, że ewentualna zmiana formy opodatkowania w oparciu o przepisy ustawy może mieć istotny wpływ […]

Refakturowanie mediów przy najmie – możliwość stosowania obniżonej stawki

W okresie od 1 stycznia 2022 r. zostały obniżone czasowo stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną. Powyższa zmiana ma duży wpływ na podatników dokonujących refakturowania tych towarów na innych nabywców. Wielu z nich zastanawia się czy także może refakturować powyższe towary stosując obniżone stawki podatku. Zmiana stawki – reguły postępowania W […]

NSA: Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Wyjaśnienia podatnika, że przez lata gromadził oszczędności w gotówce z różnych źródeł, mimo posiadania rachunków bankowych, nie są wystarczające. Organy skarbowe mają prawo uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75 proc. podatek – wynika z wyroku […]