O nas

Fundacja KOF powstała w listopadzie 2015 r. w miejscowości Kępa w powiecie chełmskim.

Celem Fundacji jest:

 • działalność edukacyjna, kulturalna i społeczna na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości ;
 • działalność wspomagająca edukację ekonomiczną wśród młodzieży i osób dorosłych ;
 • działalność na rzecz promowania przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
 • propagowanie i realizowanie programów edukacyjnych przygotowujących dzieci i młodzież do życia-wartościowych członków społeczeństwa demokratycznego wspólnoty europejskiej;
 • popieranie i promocja różnych form działalności edukacyjnej , kulturalnej i społecznej , współpraca z organizacjami edukacyjnymi , kulturalnymi i społecznymi w kraju i zagranicą, skupianie wokół Fundacji pracodawców, przedstawicieli nauki, organizacji społecznych, a także działaczy, których celem jest promocja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej;
 • rozwój kadr nowoczesnej oświaty i kultury;
 • wspomaganie i promowanie przedsięwzięć wyrównujących szanse edukacyjne
 • promocja aktywnego stylu życia poprzez sporty ruchowe, turystykę i kulturę dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • prowadzenie edukacji pozaszkolnej;
 • wpajanie zasad tolerancji;
 • zachęcanie do aktywnych działań we własnym środowisku

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Promocję i organizację wolontariatu,
 • Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne realizujące cele fundacji szczególnie takie, które zajmują się rozwojem, edukacją ekonomiczną młodzieży i osób dorosłych
 • Rozwój społeczności lokalnych. Integrację społeczną, kulturalną, edukacyjną i zawodową w ramach rozwoju społeczeństwa demokratycznego,
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
 • Działalność szkoleniowo – doradczą
 • Prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych i ekonomicznych
 • współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową w zakresie realizacji statutowych celów Fundacji
 • promocję i wspieranie organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Profesjonalne usługi

Rzetelna firma

Gwarancja satysfakcji