Rozliczenia z US

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
  • bieżące udzielanie informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • sporządzanie rozliczeń rocznych;
  • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)

Przygotowujemy zeznania roczne: PIT28, PIT37, PIT36, PIT36L, PIT38 wraz z załącznikami. 
Sporządzamy rozliczenia VZM.

Księgowość Lublin