INFORMATOR

Wybór formy opodatkowania na 2023 roku

Dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem według skali, chyba że podatnik wybierze opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dokonany wybór sposobu opodatkowania

Czytaj więcej