Dotacje unijne

Świadczymy usługi w zakresie całokształtu działań związanych z procesem ubiegania się o wsparcie unijne. Przyjmujemy zlecenia na przygotowanie analizy działalności firmy, przygotowanie biznesplanu. Przygotowujemy wnioski o dofinansowania unijne dla osób bezrobotnych oraz pracodawców.

Oferujemy:

  • analizę możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorstwa;
  • dobranie odpowiedniego programu wsparcia do konkretnych potrzeb inwestycyjnych i profilu działalności firmy;
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji projektu  – opracowanie wniosku o dofinansowanie, opracowanie biznesplanu lub studium wykonalności;
  • doradztwo przy realizacji projektu – weryfikację poprawności realizacji, weryfikację terminowości realizacji;
  • opracowanie dokumentacji rozliczającej projekt wraz ze sporządzeniem wniosku o płatność.
Dotacje Unijne - biuro rachunkowe Lublin