Outsourcing kadr i płac w Lublinie

W ramach usługi outsourcingu kadr i płac wykonujemy:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracownika;
 • kadry i płace – prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS;
 • sporządzanie list płac z umów o pracę;
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R, PIT-8AR).
KADRY I PŁACE Lublin

Outsourcing płac to efektywne obniżanie kosztów funkcjonowania Państwa firmy!