Rozliczenia z ZUS

Zajmujemy się sporządzaniem miesięcznych i rocznych deklaracji przekazywanych do ZUS. Przygotowujemy dokumenty związane z przywróceniem terminu opłacania składek oraz korekty dokumentów przekazanych:

  • korekty deklaracji ZUS: DRA, RCA, RSA, WDR;
  • korekty deklaracji zgłoszeniowych ZUS: ZUA,  ZWUA;
  • korekty składek na deklaracji ZUS RCA.

Korekty deklaracji ZUS przeprowadzane przez naszą firmę obejmują: 

  • korekty podstawy składek ZUS;
  • korekty deklaracji po kontroli (korekta składek);
  • analizę informacji o błędach w dokumentach ZUS;
  • weryfikację rozbieżności w opraciu o ZUS DRA i zawiadomienia o błędach ZUS WDR .

Sporządzamy dokumentację niezbędną do ustalenia kapitału początkowego.

Księgowość Lublin