INFORMATOR

Mikroinstalacja a akcyza

Coraz więcej przedsiębiorców zakłada panele fotowoltaiczne. Czy założenie paneli skutkuje jakimiś obowiązkami? Obowiązek w podatku akcyzowym Jednym z przedmiotów opodatkowania podatkiem akcyzowym jest obrót energią

Czytaj więcej