Dzieci w 2022 r. mogą zarobić dużo więcej. Rodzice przy tym nie stracą prawa do ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna – jedna z najczęściej stosowanych ulg przez podatników. W 2022 r. o wiele więcej rodziców z niej skorzysta. Wszystko to za sprawą nowelizacji przepisów i podwyższenia limitu zarobków dziecka. Ulga może okazać się szczególnie ciekawa nie tylko dla rodziców, którzy korzystali z niej do tej pory, ale i dla podatników, którzy zmienili w 2022 r. formę opodatkowania np. z ryczałtu na zasady ogólne i dotąd nie stosowali odliczenia na dzieci.

Czym jest ulga z tytułu wychowywania dzieci? 

Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom, rodzicom zastępczym, którzy: wychowują dzieci i sprawują nad nimi pieczę. Formalnie dla skorzystania z ulgi wymagane jest: wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem i utrzymywanie dziecka pełnoletniego. Ulga jest atrakcyjna finansowo, ponieważ polega na odliczeniu od podatku.

O czym należy pamiętać, rozliczając ulgę ?

Przede wszystkim, ulga dedykowana jest dla podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Niestety podatnicy podatku liniowego, czy ryczałtu nie mogą z niej skorzystać.

Ciekawostka: jeżeli jednak, przedsiębiorca rozlicza się np. podatkiem liniowym, to nie ma przeszkód, aby z ulgi skorzystała jego pracująca żona a mama dzieci; jej przychody z umowy o pracę, czy zlecenia – opodatkowane są bowiem. na zasadach ogólnych. Podobnie, jeśli poza działalnością gospodarczą sam przedsiębiorca ma inne źródła przychodów np. umowę cywilnoprawną, zasiłek chorobowy, najem prywatny – to w ramach rozliczenia tego przychodu może dokonać odliczenia ulgi. 

Ulga przysługuje na każde dziecko i jest nielimitowana w stosunku do liczby posiadanych dzieci … niemniej … jej wysokość zależy już od liczby posiadanych dzieci tj.:

  • 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie) przysługuje na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł rocznie (166,67 zł miesięcznie) przysługuje na trzecie dziecko,
  • 2700,00 zł rocznie (225,00 zł miesięcznie) przysługuje z tytułu wychowania czwartego i każdego kolejnego dziecka.

Jeżeli rodzic/ rodzice posiadają tylko 1 dziecko, to uprawnienie do skorzystania z ulgi jest zależne od wysokości ich zarobków.

Limit dochodu rodziców (małżonków) to 112.000 zł, jeżeli dziecko wychowują razem (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i jego małżonka). Taka sama kwota limitu przewidziana jest dla osoby samotnie wychowująca dziecko (panny/ kawalera, wdowy/wdowca, rozwódki/rozwodnika).

Jeżeli zaś, rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – limit dochodów uprawniający do ulgi jest dużo niższy i wynosi 56.000 zł dla każdego z rodziców.

Przykład 

Państwo Kowalscy mają tylko jednego syna. Łączne dochody małżonków przepraszają znacznie kwotę 112.000 zł. Ulga nie przysługuje im z uwagi na wysokie zarobki. Gdyby jednak mieli dwoje dzieci – ulga przysługiwałaby na każde z nich. 

W czym tkwi korzyść ze zmiany przepisów ? 

W limitach, które zostały podwyższone z kwoty 3 089 zł do kwoty 16 061,28 zł.

Ulga przysługuje

  • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają ustawowo określonego limitu dochodu.

Do końca 2021 r. limit ten wynosił 3 089 zł w skali roku. Wystarczyło zatem, że dziecko w wakacje postanowiło postawić na swoją niezależność finansową i rodzice tracili prawo do odliczenia. Kwota wręcz była symboliczna. Aktualnie zaś limit dochodu, wynosić będzie 16 061,28 zł (12-krotność renty socjalnej).

Ważne!
Kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko w 2022 r., by rodzice nie stracili prawa do ulgi prorodzinnej, wzrosła z 3 089 zł do 16 061,28 zł.
 

Zmiany zostały wprowadzone nowelizacją obowiązującą od 1 lipca br., niemniej omawiana zmiana obowiązywać będzie retroaktywnie, tj. z datą wsteczną od 1 stycznia 2022 r.

Oznacza to, że rodzice w rozliczeniu rocznym za 2022 r. będą mieli prawo odliczyć ulgę na dziecko do 25. roku życia, uczące się i pracujące jeżeli dochód tegoż dziecka nie przekroczy kwoty 16 061,28 zł. 

Przykład

Państwo Nowakowie wychowują 2 synów. Jeden z nich jest studentem i dorywczo pracuje na podstawie umowy zlecenie. Umowa została podpisana na kwotę 15.000 zł. Państwo Nowakowie będą mieli prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym kwoty 2 224,08 zł od podatku w ramach ulgi prorodzinnej ( 2 x po 1112,04 na każdego z synów).

Kluczowy termin – czym jest dochód dziecka ? 

Dochód dziecka to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich). Dochód dziecka to zarówno dochód krajowy, jak i dochód zagraniczny bez względu na to w jakim kraju pracuje tj. bez względu na stosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)
Dzieci w 2022 r. mogą zarobić dużo więcej. Rodzice przy tym nie stracą prawa do ulgi prorodzinnej