KAS wiele spraw załatwi automatycznie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) ma spowodować szybkie i bezproblemowa załatwianie spraw z fiskusem. Można powiedzieć, że czeka nas niemała rewolucja.

Generalnie dzięki e-Urzędowi Skarbowemu klienci KAS mają szybko i bezpiecznie załatwić sprawy podatkowe. Główna zmiana polega na tym, że wprowadzony ustawą system e-Urząd Skarbowy zastąpi dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

Zmiany są naprawdę poważne, bo wynika z nich m.in., że e-Urząd będzie umożliwiał dostęp do informacji z obszaru podatków, jak i będzie gwarantował pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można załatwić kompleksowo sprawę online, w tym zrealizować obowiązki podatkowe. Co ważne będą to sprawy z tak istotnych zagadnień podatkowych jak VAT, PIT i CIT.

Z zapisów ustawy można wywnioskować uproszczenie komunikacji na linii organ podatkowy – komornik np. poprzez wskazanie, że doręczenia pomiędzy komornikiem sądowym a organem egzekucyjnym będącym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawie zbiegów sądowo-administracyjnych będą się odbywały wyłącznie za pomocą e–Urzędu Skarbowego.

Oprócz zapowiedzi możliwości kompleksowego sposobu załatwiania spraw z KAS nietrudno dostrzec zmian, na które podatnicy czekali od dawna. Przykładowo podatnicy nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US. Podkreślić jednak należy, że e-US będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy oraz zapewni dostęp do informacji związanych z podatkami. Ustawa ma ograniczyć także koszty zagranicznych przekazów pocztowych, dotyczących nadpłat podatku zwracanych podatnikom mieszkającym poza terytorium Polski. Wprowadzony zostanie również system teleinformatyczny „e-Koncesje”, który pozwoli na elektroniczną obsługę i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

 8 czerwca Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy. Przepisy czekają na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.
 
KAS wiele spraw załatwi automatycznie