Czynny żal – kto i kiedy go powinien złożyć?

Podatnicy mają wiele obowiązków względem urzędu skarbowego. Nieprawidłowe wywiązywanie się z nich, takie jak przeoczenie terminu lub podawanie urzędom błędnych (nieprawdziwych) informacji, może jednak skutkować karą – mandatem, grzywną lub nawet ograniczeniem czy pozbawieniem wolności. W niektórych sytuacjach możliwe jest uniknięcie kary, dzięki instytucji czynnego żalu, opisanej w art. 16 ustawy Kodeks karny skarbowy: Art. […]

ZUS i skarbówka wymienią się dokumentami i sprawdzą wszystkich przedsiębiorców

Pojawia się ryzyko dużego sporu kompetencyjnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje szefa Krajowej Administracji Skarbowej o formie opodatkowania i wysokości przychodów przedsiębiorców. Skarbówka ma to weryfikować, a rozbieżności sygnalizować do ZUS. Problem jednak w tym, że nie bardzo wiadomo, kto dalej ma się nimi zajmować – zwłaszcza, że fiskus pewnych kwestii nie jest w stanie zweryfikować […]

Odsetki od zaległości podatkowych rosną przez inflację i podwyżki stóp procentowych

Z powodu wysokiej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe. Zmiany dotyczą także tzw. stopy lombardowej. Jej wysokość wpływa na poziom odsetek od zaległości podatkowych. Wyższe odsetki należą się także od zwrotów podatku i nadpłat. Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>

Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku w Polsce funkcjonuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB zawiera informacje na temat źródeł ciepła lub spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Głównym celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat używanych źródeł ogrzewania swoich budynków oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli […]

Konsekwencje przekazania niepełnych informacji do biura rachunkowego o ważnych zdarzeniach mających wpływ na poprawność rozliczenia rocznego

2 maja 2022 r. upłynął termin złożenia rozliczenia rocznego, wracamy jeszcze do tego tematu, bo może warto zwrócić Państwa uwagę na szczególne informacje, które należało przekazać do Państwa biura rachunkowego, a z powodu braku wiedzy na ten temat, zostały one pominięte. Błędne rozliczenie roczne pociąga za sobą negatywne konsekwencje, więc im szybciej naprawimy błąd, tym […]

Darowizna raz w kosztach uzyskania przychodu, drugi raz jako odliczenie w zeznaniu rocznym

30 marca 2022 roku wydano interpretację indywidualną w sprawie dotyczącej darowizny środka trwałego całkowicie zamortyzowanego przez spółkę. Przedmiot sprawy Spółka nabyła w roku 2006 przedmiot za kwotę 189 tys. zł netto plus VAT w wysokości 41 580 zł (w tamtym czasie stawka VAT 22 proc.). Przedmiot został przez spółkę całkowicie zamortyzowany tj. odpisy amortyzacyjne zostały […]