Odsetki od zaległości podatkowych rosną przez inflację i podwyżki stóp procentowych

Z powodu wysokiej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe. Zmiany dotyczą także tzw. stopy lombardowej. Jej wysokość wpływa na poziom odsetek od zaległości podatkowych. Wyższe odsetki należą się także od zwrotów podatku i nadpłat.
Odsetki od zaległości podatkowych rosną przez inflację i podwyżki stóp procentowych