II grupa szkoleniowa – lista osób zakwalifikowanych

W wyniku III etapowej weryfikacji komisja w składzie: Koordynator Projektu Ekspert d/s Przedsiębiorczości wytypowała osoby do drugiej grupy szkoleniowej. Zanonimizowana, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, lista uczestników