II grupa szkoleniowa – lista osób zakwalifikowanych

W wyniku III etapowej weryfikacji komisja w składzie:

Koordynator Projektu

Ekspert d/s Przedsiębiorczości

wytypowała osoby do drugiej grupy szkoleniowej.

Zanonimizowana, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, lista uczestników

II grupa szkoleniowa – lista osób zakwalifikowanych