Wydobycie/rekonstrukcja samolotu wodnopłatu na Jubi­leusz 700-lecia Lublina!

Reali­­­­zu­­­­jemy unikalne przed­się­­­­w­zięcie histo­­­­ryczne, którego celem jest wydo­­­­bycie z morza, a następnie zreko­­­n­stru­­­­o­­­wanie samo­­­­lotu wypro­­­­du­­­­ko­­­­wa­­­­nego zale­­­­dwie w ilości 9 sztuk w roku 1932 przez Zakłady Mecha­­­­niczne Plage­­­­&La­­­ś­kie­­­­wicz w Lublinie. Wodno­­­­płat trafił do Dywi­­­­zjonu Lotni­­­­czego w Pucku, gdzie stacjo­­­­nował do wrze­­­­śnia 1939 roku.  Tu został zestrze­­lony 8 wrze­­śnia 1939 roku i spoczął w wodach zatoki.Pierwsze małe […]