Wydobycie/rekonstrukcja samolotu wodnopłatu na Jubi­leusz 700-lecia Lublina!

Reali­­­­zu­­­­jemy unikalne przed­się­­­­w­zięcie histo­­­­ryczne, którego celem jest wydo­­­­bycie z morza, a następnie zreko­­­n­stru­­­­o­­­wanie samo­­­­lotu wypro­­­­du­­­­ko­­­­wa­­­­nego zale­­­­dwie w ilości 9 sztuk w roku 1932 przez Zakłady Mecha­­­­niczne Plage­­­­&La­­­ś­kie­­­­wicz w Lublinie. Wodno­­­­płat trafił do Dywi­­­­zjonu Lotni­­­­czego w Pucku, gdzie stacjo­­­­nował do wrze­­­­śnia 1939 roku.  Tu został zestrze­­lony 8 wrze­­śnia 1939 roku i spoczął w wodach zatoki.Pierwsze małe elementy zostały wydo­­­­byte rok temu. Zaś w tym roku pragniemy podnieść z dna kadłub, skrzydła i silnik.
Do tego potrzebne jest jednak zbudo­­­­wanie specja­­­­li­­­­stycznej suwnicy pływa­­­­jącej, wyna­­­­jęcie nurków, łodzi z wypo­­­­sa­­­­że­­­­niem specja­­­­li­­­­stycznym, itp. Jednak dzięki temu, iż samolot jest zacho­­­­wany prawie w 70% istnieje ogromna szansa na urato­­­­wanie unikatu. Pragniemy tym samym zrekon­stru­ować samolot na rok 2017 – na Jubi­leusz 700-lecia Lublina!

WIĘCEJ NA : https://zrzutka.pl/wydobycie-z-baltyku-oraz-renowacja-samolotu-lublin-r-viii-bis-z-1932-roku

Wydobycie/rekonstrukcja samolotu wodnopłatu na Jubi­leusz 700-lecia Lublina!