Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej osoby fizycznej – czy to w ogóle jest możliwe?

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą bardzo często zastanawia się, czy istnieje możliwość wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej.

Mamy dobrą wiadomość – można. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż czynność ta może mieć pewne konsekwencje, zarówno w PIT, jak i VAT.

 

Konsekwencje wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej w aspekcie podatku dochodowego

1. Wycofanie środka trwałego na cele prywatne powoduje zakończenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych danego środka trwałego. Ostatnie umorzenie następuje w miesiącu podjęcia decyzji o wycofaniu środka trwałego z działalności.

2. Jeśli od danego środka trwałego nie zostały dokonane pełne odpisy amortyzacyjne, niestety nie można nieumorzonej części zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w momencie wycofania środka.

3. Po wycofaniu może zdarzyć się sytuacja, że podatnik będzie chciał sprzedać dany środek trwały. Wówczas musi liczyć się z tym, że jeśli sprzedaż nastąpi w ciągu 6 lat od wycofania to będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od takiej sprzedaży – traktując sprzedaż jako przychód z działalności gospodarczej.

4. W momencie sprzedaży, która nastąpi w ciągu 6. lat należy pamiętać o części nieumorzonej – w tym momencie podatnik może pomniejszyć przychód ze sprzedaży danego środka trwałego o tę kwotę.

5. Po upływie 6. lat od momentu wycofania środka trwałego, jego sprzedaż jest już wolna od podatku dochodowego.

 

Konsekwencje wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej a VAT

Uwaga!
Konsekwencje wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej a VAT to bardzo szczególna sytuacja i w tym przypadku trzeba podejść do sytuacji bardzo indywidualnie.

Generalnie wycofanie środka trwałego z działalności na potrzeby osobiste na gruncie ustawy o VAT jest traktowane jako odpłatna dostawa towarów poniżej kilka sytuacji, które koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, żeby prawidłowo ocenić obowiązek wykazania podatku VAT:

1. Czynny podatnik VAT, który miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie zakupu środka trwałego w chwili jego wycofania z działalności jest zobowiązany do rozliczenia tego podatku VAT.

2. Jeśli w trakcie użytkowania środka trwałego została nabyta jakaś część urządzenia, która stanowi część składową danego środka trwałego to w momencie jego wycofania na cele prywatne należy przeanalizować wartość wycofanego środka trwałego i oprzeć ją na wartości rynkowej danego środka trwałego, jeśli dana część składowa stanowi trwały wzrost wartości pojazdu.

W niektórych sytuacjach zmiany przeznaczenia środka trwałego lub też zmiany stopnia wykorzystania środka trwałego do celów działalności gospodarczej istnieje możliwość, a czasami nawet obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego. Sytuacja ta dotyczy:

1. Nieruchomości, jeśli zmiana przeznaczenia nastąpi w ciągu 10 lat licząc od miesiąca, w którym zostały oddane do użytkowania.

2. Samochodów osobowych, jeśli zmiana przeznaczenia nastąpi w okresie:

  • 60 miesięcy – w przypadku wartości powyżej 15.000 zł,
  • 12 miesięcy – w przypadku wartości poniżej 15.000 zł

licząc od miesiąca, w którym został nabyty, dokonano importu lub oddano do użytkowania.

 

Ważne!
Należy pamiętać, aby o swojej decyzji wycofania środka trwałego poinformować biuro rachunkowe, ponieważ każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia.

 

Dokumentacja

Dokumenty, które należy sporządzić w momencie wycofania środka trwałego to:

1. Oświadczenie o wycofaniu środka trwałego z działalności gospodarczej zawierające datę i powód takiej decyzji – ten dokument należy dostarczyć do biura rachunkowego.

2. Dokument LT – likwidacja środka trwałego – ten dokument sporządzi biuro rachunkowe na podstawie otrzymanego oświadczenia.

 

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • art. 7 ust. 2, art. 90a i art. 90b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej osoby fizycznej – czy to w ogóle jest możliwe?