Pakiet e-commerce od 1 lipca 2021 r. – mała rewolucja w branży handlu elektronicznego

1 lipca 2021 ma wejść w życie unijny pakiet zmian w VAT dotyczący handlu elektronicznego.

Zmiany dotyczą w dużej mierze sprzedaży dokonywanej przez sklepy internetowe i platformy elektroniczne, gdzie odbiorcą wysłanego towaru czy wykonanej usługi jest konsument z innego kraju.

 

Procedura VAT OSS

W związku z tym, że pakiet e-commerce obejmuje obszerny zakres zmian, w tym materiale opiszemy jedną z procedur jaką jest procedura OSS (One Stop Shop).

W ramach pakietu e-commerce zostanie wprowadzone nowe pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (tzw. WSTO)

WSTO to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego (np. sprzedaż wysyłkowa towarów z firmy posiadającej siedzibę w Polsce do konsumenta z Niemiec), jeżeli spełnione są warunki:

1) dostawa jest realizowana na rzecz konsumenta, czyli osoby, która nie jest podatnikiem VAT i nie jest obowiązana do rozliczania WNT,

2) dostarczane towary nie są nowymi środkami trwałymi, ani towarami dostarczanymi wraz z montażem lub instalacją.

Uwaga! Zmiana progów!
Całkowita wartość sprzedaży w ramach WSTO oraz usług TBE (telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych) będzie objęta jednym progiem obowiązującym w całej UE – 10.000 euro (42.000 zł).

Limit jest bardzo niski, a więc konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych procedury oraz ewidencji, które pozwolą ten limit monitorować.

Ważne!
Określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021 r. należy przy analizie ww. progu uwzględnić również usługi TBE i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były realizowane w roku kalendarzowym 2020 oraz w pierwszej połowie 2021 r.

 

WSTO+TBE < 42.000 zł – podatnik ma możliwość wyboru:

1) opodatkowania powyższych transakcji w kraju stosując przepisy podatkowe krajowe lub

2) opodatkowania powyższych transakcji w państwie konsumpcji, czyli w kraju do którego wysłał swoje towary – wybór tej możliwości należy zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego elektronicznie na formularzu VAT-29.

 

WSTO+TBE > 42.000 zł – po przekroczeniu tego limitu sprzedaży podatnik jest zobowiązany do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy wg jednego ze sposobów (do wyboru):

1) tak jak dotychczas rejestrując się do VAT w każdym kraju UE, do którego wysyła swoje towary dla konsumentów i w każdym z tych krajów rozliczać obowiązujący tam podatek VAT lub

2) wybierając procedurę VAT OSS, która umożliwia rejestrację tylko w jednym kraju.

 

Procedura VAT OSS stanowi uproszczenie procesu rozliczeniowego, ponieważ po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej w UE sprzedawca nadal może rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie skarbowym.

To bardzo wygodna forma, która wyeliminuje rejestrację i rozliczanie podatku w różnych państwach przeznaczenia towarów.

Dla podatników, których państwem identyfikacji jest Polska, właściwym do rozliczeń będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

 

Rejestracja

Rejestracja do VAT OSS wymaga złożenia deklaracji VIU-R (OSS). Deklarację zgłoszeniową do VAT OSS należy złożyć do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu przekroczenia limitu.

Deklaracje VAT-OSS będą odrębnymi rozliczeniami poza JPK_V7. Będą składane poprzez dedykowany portal elektroniczny za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale.

Ważne!
Podatek VAT w ramach procedury OSS będzie naliczany według stawek obowiązujących w kraju konsumenta.

 

Przykład 1 (przedstawiony w projekcie objaśnień podatkowych w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce)

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce (nie posiadający stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich) świadczy w latach 2020 i 2021 usługi elektroniczne na rzecz konsumentów zamieszkałych we Francji i Hiszpanii o następującej wartości:

  • w roku kalendarzowym 2020: 6000 zł,
  • w pierwszej połowie 2021 r.: 3000 zł,
  • w drugiej połowie 2021 r.: 2000 zł.

Dodatkowo w 2020 i 2021 r wysyła z Polski do konsumentów w Niemczech towary o następującej wartości:

  • w roku kalendarzowym 2020: 30.000 zł,
  • w pierwszej połowie 2021 r : 43.000 zł,
  • w drugiej połowie 2021 r.: 15.000 zł.

W tej sytuacji przedsiębiorca posiada siedzibę tylko w Polsce i towary są wysyłane wyłącznie z Polski. W poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie został przekroczony próg obrotu w wysokości 42.000 zł obowiązujący od 1 lipca 2021 r. Ponieważ jednak próg obrotu w wysokości 42.000 zł w roku kalendarzowym 2021, który od 1 lipca 2021 r. będzie miał zastosowanie również do WSTO, został przekroczony już w pierwszej połowie roku, od 1 lipca 2021 r. nastąpi przeniesienie miejsca opodatkowania świadczonych usług i dokonywanych dostaw. W związku z tym przedsiębiorca musi opodatkować transakcje dokonane w drugiej połowie 2021 r. w miejscu konsumpcji, czyli odpowiednio usługi elektroniczne we Francji i Hiszpanii, natomiast WSTO w Niemczech.

Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw.

Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.

 

To tylko część zmian wprowadzonych pakietem e-commerce, jednak bardzo istotna z punktu widzenia przygotowania się do nowej formy rozliczeń i prowadzenia stosownych ewidencji.

Powyższe rozwiązania wydają się być korzystne i powinny ograniczyć czasochłonność dokonywania rozliczeń handlu w różnych krajach, natomiast jak będzie naprawdę okaże się w praktyce.

Pakiet e-commerce wymaga dostosowania systemów obsługi transakcji elektronicznych, programów, platform – niestety bardzo trudno przygotowywać systemy bazując tylko na projektach ustaw.

Na dzień dzisiejszy projekt powyższej ustawy jest nadal w procesie legislacyjnym.

 

Podstawa prawna:

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 1114
  • Projekt objaśnień podatkowych w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce
  • https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/
Pakiet e-commerce od 1 lipca 2021 r. – mała rewolucja w branży handlu elektronicznego