Działalność nierejestrowana – zasady prowadzenia i rozliczania podatków

Osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej, a obecnie rozważają rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na niewielką skalę, z której planowane miesięczne przychody nie powinny przekroczyć 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, wynoszącego w 2022 r. 3010 zł, mogą rozważyć to, czy racjonalne jest rejestrowanie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o […]

Płatności BLIK a ewidencja na kasie rejestrującej

Generalną zasadą jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT określa liczne wyjątki od stosowania tej zasady. Przyjmowanie płatności za pomocą BLIK może być jednym z nich. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas […]

Czy obywatel Ukrainy, przebywający w Polsce ponad 183 dni, automatycznie staje się polskim rezydentem podatkowym?

Obywatel Ukrainy, posiadający ukraiński adres zamieszkania oraz umowę o pracę z firmą z Ukrainy, w wyniku agresji Rosji na Ukrainę wraz z żoną oraz dziećmi znalazł się w Polsce. Mężczyzna zawarł z polską spółką umowę najmu mieszkania na okres dziewięciu miesięcy. Ukrainiec nie planuje rozwiązania umowy o pracę ze swoim ukraińskim pracodawcą. Nie zamierza też […]

Dwóch wspólników, ale skuteczne tylko jedno oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Nie ma znaczenia podjęcie uchwały wspólników o zmianie formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Istotne jest skuteczne złożenie stosownego oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Błąd systemu nie usprawiedliwia podatnika. Tak twierdzi skarbówka, jednak eksperci mają duże wątpliwości. Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>

Udział współpracowników w imprezach integracyjnych nie jest kosztem podatkowym

Wydatki na udział współpracowników w imprezach integracyjnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu spółki – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Eksperci zauważają, że to już kolejny przypadek, gdy WSA wydaje wyrok korzystny, a NSA przyznaje rację fiskusowi. Pytają, czy obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika w ogóle ma jeszcze zastosowanie. Więcej na ten temat w tekście w […]

Jednorazowa amortyzacja, czyli podatkowa opłacalność zakupów przedsiębiorcy

Zasadniczo, zgodnie z art. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych poprzez systematyczne, planowe rozłożenie wartości początkowej składnika majątku na cały okres jego amortyzacji. Jednakże, w myśl art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości, dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjno-umorzeniowe w […]