Rozliczenie podróży służbowej powinno nastąpić w określonym terminie

Pracownik powinien dokonać rozliczenia podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. W tym terminie powinien przekazać pracodawcy dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki oraz oświadczenia zawierające informacje mające wpływ na prawo do poszczególnych świadczeń z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość. Wyjazd w podróż służbową pociąga za sobą pewne wydatki. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy […]

Ocieplenie budynku firmy może obniżyć również wysokość podatków

Sytuacja gospodarcza zmusza przedsiębiorców do podejmowania działań, których celem jest ograniczenie kosztów zużycia energii i kosztów ogrzewania. Jedną z alternatyw jest ocieplenie budynku celem uniknięcia strat ciepła. Czy taka inwestycja przyniesie dodatkowy efekt w postaci obniżenia podatków? O tym, w dalszej części opracowania. VAT do odliczenia na bieżąco Przede wszystkim, na kwestię zakupu towarów i usług […]

Rozliczanie podatku naliczonego z e-faktur – ważny moment otrzymania faktury

Stosownie do postanowień art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, ilekroć jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Przez fakturę elektroniczną zaś, zgodnie z pkt 32 tegoż artykułu, rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną […]