Przechowywanie dokumentów księgowych w firmie – jako jeden z obowiązków przedsiębiorcy zagrożony karą grzywny

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest właściwe przechowywanie dokumentów. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zapominają o tym lub nawet w ogóle nie mają świadomości, że nie przestrzeganie przepisów w tym zakresie zagrożone jest karą grzywny. Ordynacja podatkowa zobowiązuje każdego podatnika prowadzącego księgi podatkowe do przechowywania tych ksiąg oraz dokumentów z nimi związanych do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przedsiębiorca, który wbrew […]

Kasa fiskalna – kiedy i co rejestrować i czy czasami można nie rejestrować?

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym (czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącym usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia w podatku VAT) mogą być zobligowani do instalacji urządzenia fiskalnego.   Kiedy nie trzeba instalować kasy fiskalnej? Nie mają Państwo obowiązku posiadania kasy fiskalnej, […]