Wydłużenie okresu składania dokumentów

informujemy o wydlużeniu okresu skladania wniosków o przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami  do dnia 08.12.2017r. (piątek) do godziny 15:00. Komisja Oceny Wniosków rozpocznie obrady w dniu 11.12.2017 ( poniedziałek ).  WNIOSKI składane  powinny być wraz z BIZNESPLANEM oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. W/w dokumenty można składać osobiście do Biura Projektu : ul. Konopnicka 6/2, 20-022 Lublin lub przesłać na podany […]