Publikujemy dokumenty rekrutacyjne

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem z dnia 31.05.2017 r. oraz z pozostałymi dokumentami dotyczącymi przystąpienia do rekrutacji i udziału w projekcie. Przypominamy, iż I etap rekrutacji rozpoczynamy 5 czerwca 2017 r., a końcowym terminem składania dokumentów jest 14 lipca 2017 roku.  Wszystkie opublikowane dokumenty dostępne są również w biurze projektu w Lublinie przy ulicy Konopnickiej 2/6.

Zapraszamy do kontaktu. 

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji uczestników z dnia 31.05.2017

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczacego I i II etapu rekrutacji

Załacznik Nr 2a – Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Załącznik Nr 2b – Oświadczenie o odejściu z rolnictwa 

Przyznanie dotacji

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznesplan w ramach projektu

Karty oceny biznesplanu

Zbiorcza karta oceny merytorycznej

Umowa o wsparcie finansowe

Publikujemy dokumenty rekrutacyjne