Wydłużenie rekrutacji ostatnia III grupa

Otrzymaliśmy zgodę na wydłużenie procesu rekrutacji trzeciej grupy do dnia 30 września 2017. Tak więc rekrutacja nadal trwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w projekcie, składania formularzy rekrutacyjnych oraz kontaktu:

projekty.kof@wp.pl     i     81 534 93 74, 506 037 251  

osobiście w biurze projektu  Lublin, ul. Konopnicka 6/2

dokumenty do pobrania

Rekrutacja

Regulamin rekrytacji uczestników z dnia 31.05.2017

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I i II etapu rekrutacji

Załącznik Nr 2a – Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Załącznik Nr 2b – Oświadczenie o odejściu z rolnictwa

Przyznanie dotacji

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznesplan w ramach projektu

Biznesplan w ramach projektu (w formacie OpenOffice)

Karty oceny biznesplanu

Zbiorcza karta oceny merytorycznej

Umowa o wsparcie finansowe

Wydłużenie rekrutacji ostatnia III grupa