Ceny prądu 2023 – trzeba złożyć oświadczenie o zamrożenie cen prądu do 30 listopada 2022!

Ceny prądu 2023 będą zamrożone. Jednak aby skorzystać z zamrożenia taryf, niektórzy muszą złożyć oświadczenie do swojego dostawcy prądu do 30 listopada 2022! Kto musi złożyć oświadczenie? Przypomnijmy, że 2 listopada Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą maksymalnych stawek w 2023 roku. Oznacza to, że od 1 grudnia 2022 zostaną wprowadzone maksymalne ceny za energię elektryczną dla małych i średnich firm, podmiotów wrażliwych oraz dla gospodarstw domowych, które przekroczą limity rocznego zużycia prądu.

Zamrożone ceny prądu 2023 – trzeba złożyć oświadczenie do 30 listopada 2022

Do 30 listopada 2022 mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. W poniższym artykule wzór oświadczenia do pobrania.

Jak można składać oświadczenie?

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Zamrożenie cen prądu dla firm i gospodarstw domowych – jakie stawki?

Maksymalne ceny za energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii mają wynieść:

  • dla małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów wrażliwych – maks. 785 zł za MWh.
  • dla gospodarstw domowych nie więcej niż 693 zł za MWh.
Ceny prądu 2023 – trzeba złożyć oświadczenie o zamrożenie cen prądu do 30 listopada 2022!