Kody zawodów – nowe obowiązki w ZUS już w maju 2021 r.

 

16 maja 2021 r. – od tego dnia będziesz miał obowiązek zgłaszać kody zawodu swoich pracowników i zleceniobiorców do ZUS. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zgłoszeń składanych od tego dnia, niezależnie od tego czy masz do czynienia z nowym pracownikiem, czy też aktualizujesz dane pracownika, który pracuje u Ciebie już wiele lat.

Biuro rachunkowe, aby prawidłowo wypełnić nowe wzory druków ZUS ZUA i ZUS ZZA, będzie potrzebowało od Ciebie konkretnej nazwy zawodu wraz z 6-cio cyfrowym kodem zawodu.

Uwaga!
Brak tego kodu w zleceniu przygotowania kompletu dokumentów dla nowego pracownika, spowoduje, że biuro rachunkowe nie będzie mogło zrealizować czynności zgłoszenia pracownika do ZUS.

Praktyka ustalonych zasad współpracy z Biurem, w tym zakresie, dopiero będzie się kształtowała, jednak najlepszym rozwiązaniem jest określenie kod zawodu w momencie przygotowywania umowy o pracę.

Uwaga!
Obowiązek zgłaszania kodów zawodu będzie dotyczył również osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Osoby, które obecnie u Ciebie pracują, nie będą musiały być ponownie zgłaszane w dniu 16 maja 2021 r. w związku z tym nowym obowiązkiem. Kod zawodu będzie natomiast wymagany aktualizacji danych na dokumencie ZUS ZUA czy też ZUS ZZA.

 

Gdzie możesz znaleźć kod zawodu?

W celu ustalenia kodu zawodu możesz skorzystać z wyszukiwarki:

Wyszukiwarka opisów zawodów

 

Dlaczego ZUS potrzebuje kody zawodu?

Kody zawodów wykorzystywane są do prewencji rentowej, do regulacji różnych ustaw i kształtowania polityki państwa w zakresie korzystania ze świadczeń, jednak największym celem jest po prostu cel statystyczny, monitorowanie zawodów deficytowych, oceny poziomu wysokości świadczeń w korelacji z zawodem, a także monitorowanie absencji chorobowych.

Z powyższego wynika, że nie możesz tego obowiązku zignorować, ponieważ może mieć to swoje konsekwencje w decyzjach rentowych, a także decyzjach dotyczących innych świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Nie możesz również tego obowiązku przerzucić na swoje biuro rachunkowe. Nie uczestniczy ono bowiem w ustalaniu warunków umowy i jej zakresu, a także nie ma możliwości zweryfikowania świadczonej pracy przez Twojego pracownika.

 

Podstawa prawna:

  • art. 10 pkt 2 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227 ze zm.)
Kody zawodów – nowe obowiązki w ZUS już w maju 2021 r.