Możliwe formy prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, niejednokrotnie zastanawiają się nad tym, jaka ma być forma, w jakiej będzie ona wykonywana. Najczęściej decydują się na tzw. jednoosobową działalność gospodarczą lub – jeśli przedsięwzięcie jest planowane z inną osobą – spółkę cywilną. Przed podjęciem decyzji warto jednak poznać także inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. CEIDG lub […]

Jaka stawka ryczałtu dla usług wdrażania systemów informatycznych w chmurze?

Podatnik w ramach działalności gospodarczej wykonuje usługi IT, polegające na wdrażaniu systemów informatycznych w infrastrukturze chmurowej oraz przygotowywaniu i konfigurowaniu narzędzi wdrożeniowych/automatyzujących. Miał jednak wątpliwości dotyczące opodatkowania ryczałtem i wyboru prawidłowej stawki. W ramach swojej działalności podatnik nie osiągał przychodów z działalności: związanej z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanej z oprogramowaniem (PKWiU […]

Sankcja VAT. Wkrótce być może będzie można się po prostu pomylić

Nie ma co ukrywać, że niektóre z planowanych zmian w ramach proponowanego pakietu SLIM VAT 3 są szczególnie oczekiwane przez podatników. Na pewno do takich zmian należy rozróżnienie podatników uczciwych od oszustów, czyli planowana zmiana w przepisach dotyczących sankcji VAT. W obecnych regulacjach prawnych stosowanie sankcji VAT ma miejsce w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących błędnym […]

Fiskus zmienia sens transakcji i domaga się podatku

Mimo że instytucje pomijania i recharakteryzacji transakcji kontrolowanych trafiły do polskiego prawa podatkowego już prawie cztery lata temu, to ich stosowanie budzi coraz większe wątpliwości. Okazuje się bowiem, że organy podatkowe nadużywają obu tych narzędzi i niesłusznie podważają sens wielu transakcji biznesowych. Tracą na tym przedsiębiorcy, którzy na skutek takich działań muszą płacić dodatkowe podatki. […]

Przedawnione i umorzone zobowiązania to przychód

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, do przychodów zaliczamy wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8 (m.in. umorzenia związane z bankowym postępowaniem ugodowym, postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym), umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy oraz środków na rachunkach bankowych […]