Jak opodatkować sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu?

Podatnicy nadal najczęściej pozyskują samochody w firmie poprzez zawieranie umów leasingowych. Umowy te pomimo licznych zmian w prawie nadal są korzystne podatkowo. Podatnicy, zawierając umowę leasingu, mogą bowiem nadal znacząco obniżyć swoje zobowiązania podatkowe. Umowa leasingu W ustawach o podatkach dochodowych znajdziemy legalną definicję leasingu. Przez umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną […]