Lista wniosków spełniająca min. punktowe w ramach Komisji Oceny Wniosków

Zanonimizowana, zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, lista wniosków spełniajacych minimum punktowe.