Lista wniosków spełniająca min. punktowe w ramach Komisji Oceny Wniosków