Szanowni Państwo,

informujemy iż  od 27.11.2017r. (poniedziałek) od godziny 8.00 do dnia 01.12.2017r. (piątek) do godziny 15.00, przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.  WNIOSKI składane  powinny być wraz z BIZNESPLANEM oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia. W/w dokumenty można składać osobiście do Biura Projektu : ul. Konopnicka 6/2, 20-022 Lublin lub przesłać na podany adres pocztą/kurierem. Wszystkie dokumenty należy złożyć […]