Zmiana formy opodatkowania na rok 2022 – ostatni moment, żeby powiadomić o tym biuro rachunkowe

Rok 2022 to pierwszy rok, w którym zmieniły się zasady rozliczania składki zdrowotnej.

Obecnie do 21 lutego 2022 r. (termin mija 20 lutego, jednak w związku z tym, iż przypada w niedzielę, można to zrobić jeszcze w poniedziałek) skumulowały się terminy w zakresie:

  • wyboru formy opodatkowania oraz
  • złożenia deklaracji i zapłaty składek na ubezpieczenie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do ZUS.

Do tej pory składka na ubezpieczenie zdrowotne była wielkością stałą dla różnych form opodatkowania i zmiana formy opodatkowania nie miała wpływu na sposób jej ustalenia.

Obecnie składka zdrowotna jest uzależniona od formy opodatkowania i może być różna dla poszczególnych form: ryczałtu, skali podatkowej czy też podatku liniowego.

 

Ważne!!!
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie bura rachunkowego o dokonanej zmianie formy opodatkowania na rok 2022.
Termin na zmianę formy opodatkowania upływa 21 lutego 2022 r.
Biuro rachunkowe w terminie do 21 lutego 2022 r. musi złożyć deklaracje do ZUS wskazując odpowiednią formę i adekwatną do tej formy wysokość składki zdrowotnej.
 

Jeśli zmiana formy opodatkowania nastąpi bez wiedzy biura rachunkowego w najbliższych dniach do 21 lutego 2022 r., to biuro rachunkowe może nie zdążyć w terminie złożyć właściwej deklaracji do ZUS oraz poinformować Państwa o prawidłowej wysokości składek ZUS do zapłaty.

Jeśli postanowili Państwo dokonać zmian w zakresie formy opodatkowania – jest to ostatni moment, żeby powiadomić o tym biuro rachunkowe i nie narazić się na błędne rozliczenie.

Publikacja: 16.02.2022 r.

Zmiana formy opodatkowania na rok 2022 – ostatni moment, żeby powiadomić o tym biuro rachunkowe