Jeśli czujesz, że płacisz podatki bez sensu – to właśnie teraz jest czas na zmiany!

Jedną z kluczowych decyzji, jaką każdy przedsiębiorca musi podjąć, jest wybór formy opodatkowania! To decyzja na CAŁY rok podatkowy. Niewłaściwy wybór, czy jego zaniechanie mogą być kosztowne!

Przygotowując się do wyboru formy opodatkowania na 2022 r.:

 • przeanalizuj swoją sytuację finansową z 2021 r.,
 • przygotuj prognozę wyników finansowych na 2022 rok!

Co należy wziąć pod uwagę?
Czy w bieżącym roku poniesiesz znaczne koszty prowadzonej działalności np. podpiszesz nowe umowy leasingu, co oznacza księgowanie wysokich wstępnych rat leasingu, czy może wręcz przeciwnie właśnie umowa leasingu zakończy się, co jest równoznaczne z tym, że koszty będą niższe a dochód i podatek wyższe. Czy będziesz nabywał na własność: sprzęt, maszyny, urządzenia? Jeżeli poniosłeś straty w poprzednich latach podatkowych, sprawdź czy jeszcze będziesz miał prawo je odliczać. Zastanów się nad tym czy rozpoczniesz nowe procesy inwestycyjne. Ważne jest także czy zmieni się wysokość uzyskiwanych przychodów – będą wyższe a może niższe? Jeżeli do tej pory nie mogłeś być objęty opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym – skalkuluj zasadność wyboru tej formy opodatkowania.

Ważne!
Rzetelna analiza finansowa na 2022 r. jest kluczowa dla wyboru formy opodatkowania.
       

Dokonaj rzetelnej analizy swojej sytuacji finansowej. Jest ona kluczowa. Kolejny krok to analiza opłacalności zastosowania poszczególnych form opodatkowania.

Co masz do wyboru?

 • kartę podatkową,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • zasady ogólne: 17% i 32%
 • podatek liniowy 19%

Wybór formy opodatkowania na 2022 r. musi być zgłoszony w odpowiednim terminie!

zgłoszenie do karty podatkowej do 20 stycznia 2022 r.
rezygnacja z karty podatkowej i wybór innej formy opodatkowania do 20 stycznia 2022 r.
zgłoszenie do ryczałtu do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód w roku podatkowym
zgłoszenie do podatku PIT (liniowy/zasady ogólne) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód w roku podatkowym

 

W jaki sposób zgłosić zmianę?
Masz dwie opcje do wyboru:

 • złożyć pisemne oświadczenie o wyborze/zmianie formy opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania,
 • dokonać zgłoszenia poprzez aktualizację druku CEIDG-1. W tym przypadku zaznacz kwadrat nr 18 a następnie zaznacz kwadrat przy wybranej przez Ciebie formie opodatkowania.

W obu przypadkach zachowaj kopię złożonego dokumentu. O swoich zamiarach obowiązkowo poinformuj biuro rachunkowe.

Podstawa prawna:

 • art. 9a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426),
 • art. 9 i art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905).
Jeśli czujesz, że płacisz podatki bez sensu – to właśnie teraz jest czas na zmiany!