Profil Zaufany umożliwia korzystanie z e-usług administracji państwowej

Czym jest Profil Zaufany (w skrócie: PZ)?

PZ to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela oraz składania podpisów elektronicznych. Podpisanie dokumentu za pomocą PZ ma względem podmiotów publicznych taką samą ważność jak podpis odręczny oraz wywołuje te same skutki prawne.

Jakie korzyści daje posiadanie PZ?

PZ umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu. Dzięki PZ można logować się do wielu systemów administracji państwowej, podpisywać dokumenty oraz prowadzić korespondencję elektroniczną z urzędami. Użytkownik nie jest ograniczony godzinami pracy urzędów, ani nie musi udawać się osobiście do urzędu czy placówki pocztowej, by złożyć lub wysłać pismo. Wysyłając pisma elektronicznie, otrzymuje się potwierdzenie ich dostarczenia, podobne do zwrotnego potwierdzenia odbioru, dostępnego na poczcie.

Z jakich usług można korzystać z pomocą PZ?

Za pomocą Profilu Zaufanego można zakładać konta oraz logować się i korzystać m.in. z:

– Platformy Usług Elektronicznych ZUS (https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi),

– usługi Twój e-PIT (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/),

– usługi Konto Przedsiębiorcy na platfomie biznes.gov.pl (https://www.biznes.gov.pl/pl/logowanie),

– Internetowego Konta Pacjenta (https://pacjent.gov.pl/ikp/zaloguj),

– usługi ePUAP umożliwiającej wysyłanie pism do różnego rodzaju urzędów (https://epuap.gov.pl/)

oraz wielu innych usług obywatelskich. Docelowo, według planów rządu, cała korespondencja pomiędzy urzędami oraz przedsiębiorców z urzędami ma odbywać się elektronicznie.

 

Jak założyć PZ?

WAŻNE! Aby móc założyć Profil Zaufany, trzeba posiadać PESEL oraz dowód osobisty lub paszport.

 Profil Zaufany można założyć na kilka sposobów. Wszystkie one zostały wymienione na stronie rejestracji Profilu Zaufanego: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Dostępny na stronie kreator pomaga wybrać najwłaściwszą metodę zarejestrowania Profilu Zaufanego. Po wybraniu odpowiedniej metody, kreator w częścich „co musisz przygotować” oraz „co musisz zrobić” podaje informacje na temat danych, jakie będą potrzebne w procesie tworzenia PZ oraz procedury postępowania. Oto kilka wskazówek pomocnych przy podejmowaniu decyzji:

Najprostszą metodą utworzenia PZ jest skorzystanie z bankowości elektronicznej. Aby założyć Profil Zaufany w ten sposób, należy z pomocą kreatora przejść na stronę swojego banku. Szczegółowe informacje odnośnie do sposobu postępowania znajdują się na stronach poszczególnych banków. Niestety, nie wszystkie banki w Polsce oferują tę usługę.

W przypadku braku dostępu do bankowości elektronicznej można wypełnić wniosek online, w którym należy m.in. podać swój numer telefonu oraz adres email. Tak założony profil musi być potwierdzony w ciągu 30 dni:

– za pomocą rozmowy wideo z urzędnikiem, lub

w jednej z ponad 2000 placówek, m.in. w urzędach skarbowych, ZUS, urzędach miejskich, oddziałach NFZ lub placówkach pocztowych.

Istnieje też możliwość skorzystania z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), jednak z uwagi na konieczność posiadania dodatkowych urządzeń, takich jak odpowiedni telefon wraz z zewnętrzną aplikacją lub też czytnik podłączony do komputera, metoda ta wydaje się najbardziej skomplikowana.

Osoby posiadające podpis kwalifikowany (płatny) mogą korzystać z niego w kontaktach z urzędami, jednak w wielu przypadkach korzystanie z Profilu Zaufanego okazuje się szybsze i prostsze. Polecamy założenie PZ niezależnie od posiadania podpisu kwalifikowanego.

W przeciwieństwie do podpisów kwalifikowanych, których można posiadać wiele, Profil Zaufany można założyć wyłącznie jeden.
              

Czy Profil Zaufany jest ważny bezterminowo?

Okres ważności PZ wynosi 3 lata, jednak łatwo można go przedłużać o kolejne 3-letnie okresy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 29.06.2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. poz. 1194 ze zm.).

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z e-usług administracji państwowej