PFR wzywa do zawarcia umowy o PPK – oto instrukcja, co należy zrobić

Od 18 listopada do końca grudnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przesyła wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

Wezwania trafią do prawie 650 tys. podmiotów.

Jeżeli Państwa Firma jest pracodawcą i nie figuruje w ewidencji PPK prowadzonej przez PFR, to znajdą się Państwo w kręgu podmiotów, do których PFR wyśle wezwanie do wyjaśnienia sytuacji.

Uwaga!
Wezwanie zostanie wysłane na Państwa profil informacyjny ZUS (PUE). Prosimy monitorować korespondencję.
Na pismo należy udzielić odpowiedzi.
Jeśli nie posiadacie Państwo PUE ZUS, wezwanie zostanie wysłanie do Państwa pocztą.

Wezwanie zawiera link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. Poprzez ten formularz należy udzielić odpowiedzi.

Wypełniając formularz, poinformujecie Państwo PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK lub też poinformujecie o przyczynie niezawarcia takiej umowy.

Dane do logowania: NIP i TOKEN znajdują się w wezwaniu.

Po otrzymaniu wezwania należy przede wszystkim, sprawdzić, czy macie Państwo obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK. Są to:

  • mikroprzedsiębiorcy jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną – w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą,
  • podmioty, które – w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK – prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.

Jeżeli Państwa Firma znajduje się we wskazanym katalogu, to informujemy, iż nie macie Państwo obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. O tym fakcie należy jednak poinformować PFR. Co do zasady, odpowiedź powinna być wysłana online.

Instrukcję postępowania PFR przedstawił w materiale filmowym. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem postępowania.

PFR nie wskazuje terminu, w którym należy odpowiedzieć na pismo. Sugerujemy, by uczynić to niezwłocznie. W przypadku braku odpowiedzi PFR zapowiada wysyłkę kolejnych wezwań oraz ewentualne kontrole ze strony właściwych organów.

Jeżeli państwa Firma nie znajduje się w katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązku zawarcia umowy, a do tej pory nie wywiązali się Państwo z tego obowiązku, to powinni Państwo jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK pozostaje 30 dni od otrzymania wezwania.

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia tej umowy.

PFR wzywa do zawarcia umowy o PPK – oto instrukcja, co należy zrobić