ZUS uruchomił kalkulator składek zdrowotnych

W dniu 21 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił kalkulator składek zdrowotnych.

W udostępnionym kalkulatorze można sprawdzić jak będzie wyglądała wysokość składki zdrowotnej w przypadku różnych form opodatkowania, tj. na:

  • podatku liniowym,
  • skali podatkowej,
  • ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
  • karcie podatkowej.

Po wybraniu formy opodatkowania konieczne jest uzupełnienie danych w przypadku skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu.

Skala podatkowa oraz podatek liniowy

W przypadku, zarówno skali podatkowej, jak i podatku liniowego kalkulator żąda podania kwoty dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Zastanawiąjący jest ten fakt, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej podawany powinien być dochód narastający, a następnie odejmowany dochód z poprzednich miesięcy.

Wydaje się jednak, iż kalkulator sporządzono w dużym uproszczeniu, a nie w zgodnie z literą prawa.

W przypadku stycznia 2022 r., tj. miesiąca przed rozpoczęciem roku składkowego, w obu formach opodatkowania kalkulator podaje wynik składki zdrowotnej, tj. kwotę 419,92 zł, a zatem 9% od podstawy (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r.).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku podatników na ryczałcie konieczne jest podanie sumy przychodów w bieżącym roku kalendarzowym.

Kalkulator dopuszcza także możliwość wyliczenia składki na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Wówczas należy podać jedynie sumę przychodów z roku poprzedniego.

Karta podatkowa

W przypadku podatników na karcie podatkowej nie jest konieczne podanie jakichkolwiek danych, ponieważ nie mają one znaczenia dla wymiaru składki, z uwagi na fakt, iż kartowicze w roku 2022 będą mieć stałą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 270,90 zł.

Inne formy opodatkowania

Jeśli chcemy sprawdzić jaką wysokość składki zapłaci np. wspólnik spółki komandytowej albo osoba współpracująca wystarczy wybrać opcję: Bez formy opodatkowania, i kalkulator podaje składkę zryczałtowaną dla tych osób, tj. 559,89 zł.

Kalkulator nie ma niestety funkcjonalności wybrania wszystkich wariantów i kombinacji jakie są możliwe w zakresie składek zdrowotnych.

Zobacz:

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Publikacja: 24.01.2022 r.

ZUS uruchomił kalkulator składek zdrowotnych