Tylko czynsz z najmu podlega opodatkowaniu, koszty eksploatacyjne już nie

Według jednej z niedawno wydanych interpretacji podatkowych, przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są jedynie otrzymywane przez wynajmującego kwoty czynszu. Pozostałe należności przekazywane przez najemców tytułem opłat eksploatacyjnych nie stanowią ani przychodu, ani przysporzenia majątkowego wynajmującego.

Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>

Tylko czynsz z najmu podlega opodatkowaniu, koszty eksploatacyjne już nie